Nhà hảo tâm
in LỜI NGÕ

Nhà hảo tâm

Các nhà hảo tâm nếu muốn chung tay góp sức với chúng tôi, dù là ít hay nhiều trước hết xin được chân thành cảm ơn, và xin liên hệ với chúng tôi.

Tất cả sẽ được làm một cách minh bạch và có gửi báo cáo rõ ràng về hoạt động cũng như định hướng phát triển của chúng tôi cho quý nhà hảo tâm.

Post Comment