Đàn ông cũng có lúc yếu đuối

– “Điều đó cũng không chắc lắm đâu cậu”, cô còn lại lắc đầu nói. 

– “Tại sao không? Đã bao giờ cậu nhìn thấy chồng cậu khóc chưa?”, cô bạn này thắc mắc.

– “Tới thấy hoài à! Lần nào nộp tiền lương cho tớ, mắt lão chẳng rưng rưng cơ chứ”, cô kia nhún vai đáp.